ADL Online Danışmanlık Eğitim ve Destek: 0533 282 88 99 || destek@adldestek.com
ISO 9001:2015'in Gerektirdiği Zorunlu Doküman ve Kayıtlar Listesi

ISO 9001:2015'in Gerektirdiği Zorunlu Doküman ve Kayıtlar Listesi

Yayınlanma Tarihi: 05.01.2022

ISO 9001 standardının 2015 versiyonu bazı önemli değişiklikler getirdi. Bu nedenle bu revizyonda hangi doküman ve kayıtların zorunlu olduğunu bilmek gerekmektedir. İşte ISO 9001 dokümantasyonlarından zorunlu olanlanların bir listesi. Bazı dokümanlar standard içerisinde zorunlu görünmese de denetimlerde istenebiliyor. Bu nedenle aşağıda aynı zamanda ISO 9001 uygulaması için en sık kullanılan kayıtları da görebilirsiniz.

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi için belgelendirme denetimlerinden başarılı şekilde geçebilmeyi istiyorsanız aşağıdaki doküman ve kayıtları ibraz edebilmeniz zorunludur.

Bilgi: "*" ile işaretlenmiş kayıtlarsadece ilgili madde hariç tutulmadığı durumlarda zorunludur.

* KYS'nin Kapsamı (madde 4.3)
* Kalite politikası (madde 5.2)
* Kalite hedefleri (madde 6.2)
* Tedarikçilerin değerlendirilmesi ve seçimi için kriterler (madde 8.4.1)
* Kalibrasyona tabi cihazların kayıtlarının izlenmesi ve ölçülmesi* (madde 7.1.5.1)
* Eğitim, beceri, deneyim ve niteliklerin kayıtları (madde 7.2)
* Ürün/hizmet gereksinimleri inceleme kayıtları (madde 8.2.3.2)
* Tasarım ve geliştirme çıktıları incelemesi hakkında kayıt* (madde 8.3.2)
* Tasarım ve geliştirme girdileriyle ilgili kayıtlar* (madde 8.3.3)
* Tasarım ve geliştirme kontrollerinin kayıtları* (madde 8.3.4)
* Tasarım ve geliştirme çıktılarının kayıtları *(Madde 8.3.5)
* Tasarım ve geliştirme değişiklikleri kayıtları* (madde 8.3.6)
* Üretilecek ürünün ve sağlanacak hizmetin özellikleri (Madde 8.5.1)
* Müşteri mülkiyeti ile ilgili kayıtlar (Madde 8.5.3)
* Üretim/hizmet sağlama değişiklik kontrol kayıtları (Madde 8.5.6)
* Ürün/hizmetin kabul kriterlerine uygunluk kaydı (madde 8.6)
* Uygun olmayan çıktıların kaydı (madde 8.7.2)
* İzleme ve ölçüm sonuçları (madde 9.1.1)
* İç denetim planı (madde 9.2)
* İç denetimlerin sonuçları (madde 9.2)
* Yönetim gözden geçirme toplantısı sonuçları (madde 9.3)
* Düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin sonuçları (madde 10.1)

Zorunlu olmayan ama bulunmasında fayda olacak ek kayıt ve dokümanlar; Zorunlu değilse de bu dokümanların sık olarak kullanıldığını da unutmamak gerekiyor.

* Kuruluşun ve ilgili tarafların bağlamını belirleme prosedürü (madde 4.1 ve 4.2)
* Riskleri ve fırsatları ele alma prosedürü (madde 6.1)
* Yeterlilik, eğitim ve farkındalık prosedürü (madde 7.1.2, 7.2 ve 7.3)
* Ekipman bakımı ve ölçüm ekipmanı için prosedür (madde 7.1.5)
* Belge ve kayıt kontrolü prosedürü (madde 7.5)
* Satış prosedürü (madde 8.2)
* Tasarım ve geliştirme prosedürü (madde 8.3)
* Üretim ve hizmet sağlama prosedürü (Madde 8.5)
* Depolama prosedürü (madde 8.5.4)
* Uygunsuzlukların ve düzeltici faaliyetlerin yönetimi için prosedür (madde 8.7 ve 10.2)
* Müşteri memnuniyetini izleme prosedürü (madde 9.1.2)
* İç denetim prosedürü (madde 9.2)
* Yönetim gözden geçirme prosedürü (madde 9.3)

ADL Destek
WhatsApp